Mapa serwisu

AKTUALNOŚCI

Zjazd Klubu Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów - 10/11 października br. Hotel Restauracja Delicjusz

 
Szanowni Państwo Przewodniczący Rad Gim i powiatów, Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych zaprasza Państwa do udziału w Zjazd Klubu Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, który odbędzie się w dniach 10/11 października br. w Hotelu Restauracji Delicjusz w Trzebawiu.
 
 
News

Klub Sekretarzy Gmin 24/25 października Hotel Delicjusz Trzebaw

 
Szanowni Państwo Sekretarze Gmin, Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych zaprasza Państwa do udziału w Zjeździe Klubu Sekretarzy gmin, który odbędzie się w dniach 24/25 października br. w Hotelu Restauracji Delicjusz w Trzebawiu.
 
 
News

KLUB WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST I STAROSTÓW 12/13 września 2019 r. Hotel Restauracja Delicjusz

 
Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych zaprasza Państwa do udziału w zjeździe KLUBU WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST I STAROSTÓW, który odbędzie się w dniach 12/13 września 2019 r. w Hotelu Restauracji Delicjusz w Trzebawiu przy ul. Poznańskiej 1.
 
 
News

8 Wielkopolski Konwent Informatyków oraz XXXIV Klub Informatyka Samorządowego.

 
W dniach 19-20 września 2019 r. w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym odbędzie się 8 Wielkopolski Konwent Informatyków oraz XXXIV Klub Informatyka Samorządowego.
 
 
News

KLUB BYŁYCH WÓJTÓW , BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST, STAROSTÓW I ICH ZASTĘPCÓW.

 
Szanowni Państwo, w dniach 12/13 czerwca br.w Hotelu Delicjusz w Trzebawiu odbył się Inauguracyjny zjazd KLUB BYŁYCH WÓJTÓW , BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST, STAROSTÓW I ICH ZASTĘPCÓW, w uczestniczyło w nim 35 osób.
 
 
News

Forum Skarbników Gmin/Powiatów 18-20 września br.

 
Stowarzyszenie WOKiSS zaprasza Państwa do udziału w Forum skarbników gmin/powiatów w terminie 18-20 września br. Informacje dotyczące miejsca oraz programów merytorycznych forum zostaną przesłane do Państwa odrębną korespondencją.
 
 
News

Dostawa platformy komunikacyjnej 3/PZP/PK

 
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ogłasza przetarg nieograniczony nr 3/PZP/PK, na dostawę platformy komunikacyjnej w ramach projektu Cyfrowy rozwój samorządów - nowe obszary świadczenia e-usług w 14 gminach województwa wielkopolskiego nr POWR.02.18.00-00-0030/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 
 
News

Dostawa systemów dziedzinowych 2/PZP/SD

 
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ogłasza przetarg nieograniczony nr 2/PZP/SD, na Dostawę systemów dziedzinowych w ramach projektu Cyfrowy rozwój samorządów - nowe obszary świadczenia e-usług w 14 gminach województwa wielkopolskiego nr POWR.02.18.00-00-0030/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 
 
News

UWAGA Zbiór Prawa Samorządowego

 
Prosimy o zapoznanie się z informacjami nt. dystrybucji publikacji Zbiór Prawa Samorządowego.
 
 
News

UWAGA!!! WSTRZYMANIE DYSTRYBUCJI ZBIORU PRAWA SAMORZĄDOWEGO

 
W związku z awarią, którą zasygnalizowała drukarnia Ośrodek wstrzymuje dystrybucję Zbioru Prawa Samorządowego do odwołania!
 
 
News

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS