Mapa serwisu

Akademia Wójta, Burmistrza, Prezydenta i Starosty

Specjalistyczny, długofalowy kurs pn. Akademia Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta i Starosty.

Odbiorcy : nowo wybrani wójtowie, burmistrzowie , prezydenci miast, starostowie oraz ich zastępcy.

Cel : przybliżenie słuchaczom wiedzy z zakresu najważniejszych zagadnień związanych z  funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.

ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

 

 1. Ustrój samorządu terytorialnego ( w tym Relacje wójt, burmistrz, prezydent miasta i starosta a rada gminy miasta i powiatu).
 2. Status prawny wójta, burmistrza, prezydenta miasta i starosty.
 3. Kodeks postępowania administracyjnego oraz prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 4. Budżet gminy/powiatu oraz  wybrane zagadnienia finansów komunalnych.
 5. Zamówienia publiczne-wybrane zagadnienia.
 6. Obowiązki kierownika jednostki samorządowej w zakresie ochrony informacji niejawnych ,ochrony danych osobowych,  dostępu do informacji publicznej.
 7. Gospodarka nieruchomościami.
 8. Rola samorządu terytorialnego w zarządzaniu środowiskiem.
 9. Promocja gminy/powiatu.
 10. Budowa e-administracji i rozwój społeczeństwa informacyjnego z udziałem administracji samorządowej w Wielkopolsce.
 11. Komunikacja z klientami w administracji publicznej.
 12. Precedencja stanowisk w RP.
 13. Współpraca z mediami.
 14. Gospodarka przestrzenna.
 15. Zintegrowane zarządzanie samorządem.

 GWARANTUJEMY:

 

 • Profesjonalną kadrę wykładowców.
 • Nowoczesne metody dydaktyczne.
 • Wysoki poziom zajęć.

 

 

 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS