Mapa serwisu

SZKOLENIA

WOKiSS organizuje szkolenia o zróżnicowanej tematyce, będącej wynikiem zmieniającego się ustawodawstwa bądź przejmowania przez samorządy nowych zadań,

Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie przedstawiciele samorządów stowarzyszonych w WOKiSS.

Szkolenia odbywają się w salach wykładowych WOKISS w Poznaniu, stałych punktach szkoleniowych WOKiSS w Pile, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, Lesznie i Międzyrzeczu, a także bezpośrednio w gminach i powiatach.

Prowadzone są w formie jednodniowych seminariów bądź warsztatów oraz w postaci kursów doskonalących, w formach:

1. Szkolenia niepłatne:

 1. uczestnictwo w nich jest nieodpłatne ? realizowane są w ramach składki członkowskiej wnoszonej przez gminy i powiaty,
 2. oparte są na aktualnej ofercie szkoleniowej,
 3. zaproszenie do udziału w konkretnym szkoleniu wraz z formularzem zgłoszenia  WOKST przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej do gmin/powiatów w terminie 14 dni przed ustaloną datą szkolenia,
 4. samorządy deklarują pisemnie uczestnictwo swoich przedstawicieli w szkoleniach na dany temat.

  W sprawach dotyczących niepłatnych szkoleń samorządowych prosimy o kontakt z: 

 1. Magdaleną Michalską, tel. 61 8475422 wew. 23, magdalena.michalska@ wokiss.pl
 2. Barbarą Ziębą, tel. 61 8475422 wew. 22, barbara.zieba@ wokiss.pl
 3. Agnieszką Hetmańczyk, tel. 61 8475422 wew. 21, agnieszka.hetmanczyk@ wokiss.pl

2. Szkolenia płatne:

 1. uczestnictwo w nich jest odpłatne, według stawki obowiązującej w danym roku,
 2. oparte są na stałej ofercie szkoleniowej, przesyłanej bezpośrednio do samorządów oraz zamieszczanej na stronie internetowej,
 3. samorządy deklarują pisemnie uczestnictwo swoich przedstawicieli w szkoleniach na dany temat zgodnie z opublikowanym harmonogramem szkoleń.

W sprawach dotyczących szkoleń płatnych prosimy o kontakt z:  

 1. Alicją Bekas, tel. 61 8475422 wew. 32, alicja.bekas@ wokiss.pl 

3. Harmonogramy szkoleń samorządowych (niepłatynych) i informatycznych (płatnych):

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS