Mapa serwisu

Program Doradztwo Prawne

 Stowarzyszenie jako jedyna instytucja w Wielkopolsce prowadzi od 1991 roku stałą pomoc prawną na rzecz samorządów lokalnych. Pomoc ta świadczona jest w ramach składek członkowskich i przyjmuje formę:

  •     porad bieżących udzielanych przez dyżurujących ekspertów telefonicznie lub w trakcie spotkań w siedzibie Ośrodka,
  •     opracowywania opinii i ekspertyz prawnych na rzecz samorządów.

Szczegółowa problematyka świadczonego doradztwa uzależniona jest od wniosków wpływających od gmin i powiatów- członków Stowarzyszenia. Obecnie dominuje tematyka związana z nową ustawą o zamówieniach publicznych, sprawami pracowniczymi, zarządzaniem mieniem komunalnym oraz zagospodarowaniem przestrzennym.
Często przedmiotem porad i opinii są zagadnienia proceduralne w szczególności dotyczące wymogów formalno - prawnych aktów administracyjnych (np. decyzji administracyjnych) i aktów normatywnych (przepisów gminnych i powiatowych).
Zespół Radców Prawnych Ośrodka prowadzi także doradztwo prawne dotyczące wielu innych zagadnień związanych z zadaniami gmin i powiatów, a także dziedzin, co do których inne podmioty sugerowały, iż wchodzą one w zakres zadań gmin oraz powiatów.
Eksperci Ośrodka na zlecenie jednostek samorządowych opracowują pisemne ekspertyzy lub opinie prawne. W zależności od ich charakteru są dostarczane bądź wyłącznie zleceniodawcy, bądź rozsyłane wszystkim członkom Stowarzyszenia, którym mogą być przydatne.

Każdego roku radcy prawni Ośrodka opracowują od 20 do 40 opinii prawnych, które ze względu na ich uniwersalnych charakter są rozsyłane do wszystkich członków Stowarzyszenia. Do roku 2001 były one przekazywane do gmin i powiatów tradycyjną pocztą natomiast aktualnie dostarczane są wyłącznie w postaci elektronicznej na platfomie ewokiss.pl.

Koordynatorem programu jest prof. dr hab. Marek Szewczyk.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS