Mapa serwisu

Służba przygotowawcza

Długotrwały cykl szkoleniowy dla pracowników samorządu terytorialnego pn. Służba przygotowawcza urzędników samorządowych. Ustawaobliguje osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym do odbycia służby przygotowawczej w okresie do 6 miesięcy od zatrudniania. Trwająca nie dłużej niż 3 miesiące służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do wykonywania obowiązków służbowych.

 Zasady służby przygotowawczej:

  • Zajęcia prowadzone są on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu.
  • Kurs obejmuje dziewięć szkoleń:

Ustrój samorządu terytorialnego

Praktyczne stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego

Praktyczne stosowanie Instrukcji kancelaryjnej

Cyberbezpieczeństwo w administracji samorządowej - dobre praktyki

Obowiązki pracownika w zakresie danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej

Język urzędowy ? zasady pisania i redagowania pism urzędowych oraz zasady poprawności językowej

Zamówienia publiczne

Zasady obsługi klienta

Etyka pracownika samorządowego

  • Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe z każdego bloku tematycznego.
  • Po zakończeniu szkoleń słuchacz zobligowany jest do wypełnienia on-line testu sprawdzającego składającego się z 90 pytań. Zaliczenie testu jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w kursie Służby przygotowawczej urzędników samorządowych.
  • Kurs nie jest finansowany ze składek członkowskich uiszczanych przez członków Stowarzyszenia.

 

 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS