Mapa serwisu

WŁADZE

WALNE ZGROMADZENIE
Najistotniejsze decyzje Stowarzyszenia podejmowane są corocznie przez Walne Zgromadzenie, składające się z reprezentantów członkowskich gmin i powiatów

RADA WOKiSS
Kierunki działalności Stowarzyszenia wyznacza RADA, w składzie:

 1. Grzegorz Wojtera - Przewodniczący Rady, Wójt Gminy Suchy Las
 2. Lech Janicki - Wiceprzewodniczący Rady, Wicestarosta Ostrzeszowski
 3. Brunon Wolski - Wiceprzewodniczący Rady, Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory
 4. Maciej Dziamski - Sekretarz Rady, Sekretarz Miasta Leszna
 5. Jerzy Kulak - Członek Rady, Burmistrz Gostynia
 6. Bogumiła Lewandowska-Siwek - Członek Rady, Wójt Gminy Baranów
 7. Artur Miętkiewicz - Członek Rady, Wójt Gminy Lądek
 8. Maciej Żebrowski - Członek Rady, Burmistrz Miasta Wałcz

ZARZĄD WOKiSS
Kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz to kompetencja Zarządu, który działa w składzie:

 1. Maciej Kozik - Prezes
 2. Agnieszka Mendelewska - Zastępca Prezesa
 3. Magdalena Michalska - Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA
Nadzór nad działalnością merytoryczną i finansową Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna, w składzie:

 1. Rafał Litke - Starosta Międzychodzki
 2. Zbigniew Kaczmarek - Wójt Gminy Granowo
 3. Bartosz Wieliński - Sekretarz Powiatu Średzkiego

KIEROWNICTWO WOKST
Bieżącą pracą Ośrodka Szkoleniowego kierują:

 1. Maciej Kozik - Dyrektor
 2. Agnieszka Mendelewska - Zastępca Dyrektora

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS