Mapa serwisu

Zjazd Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast i Starostów 29/30 września br. Hotel Delicjusz

Zagadnienia merytoryczne

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własnosci Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Zmiany w prawie oświatowym

Formy współpracy pomiędzy gminami w zakresie realizacji zadań własnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Program spotkania
Pobierz plik format PDF.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS