Mapa serwisu

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ PROF. JERZEGO REGULSKIEGO

W dniu 6 marca 2020 roku odbyło się odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Jerzego Regulskiego - twórcę odrodzonego samorządu gminnego. Tablica umieszczona została  na froncie budynku przy ul. Sienkiewicza 22 w Poznaniu, w którym mieści się siedziba WOKiSS.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej nawiązywała do jubileuszu 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, którego okrągła rocznica przypadała 8 marca 2020 roku. To właśnie trzydzieści lat temu, 8 marca w 1990 roku, Sejm przyjął Ustawę o samorządzie terytorialnym (gminnym), która zapoczątkowała proces odbudowy samorządności i decentralizację państwa polskiego. Upamiętnienie dorobku prof. Jerzego Regulskiego to także element obchodów jubileuszu stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS), które w czerwcu br. świętować będzie trzydziestolecie swojej działalności.

Inicjatorem powstania tablicy był Maciej Kozik. Prezes Zarządu WOKiSS, który przez wiele lat blisko współpracował z prof. J. Regulskim. Od początku lat dziewięćdziesiątych WOKiSS oraz kierowana przez prof. Jerzego Regulskiego Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej były organizacjami partnerskimi, wspólnie podejmującymi starania o rozwój i umacnianie samorządności lokalnej w Polsce.

W wydarzeniu wzięli udział znamienici goście - przedstawiciele najwyższych władz województwa: Wicewojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
a także przedstawiciele Rady Fundatorów i Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili także przedstawiciele władz Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego, instytucji i organizacji współpracujących z samorządem lokalnym, a także liderzy wielkopolskich gmin, którzy sprawują swoje funkcje nieprzerwanie od 1990 roku.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS