Mapa serwisu

Uwaga!. Informacja dotycząca szkolenień od 01 stycznia 2024r.

SZanowni Państwo

w ostatnim czasie zaczęło do WOKiSS napływać sporo informacji o bardzo szybkim zapełnianiu się miejsc na liście uczestników i braku możliwości wzięcia udziału w organizowanych przez nas
szkoleniach. Po przeprowadzonej analizie okazało się, że bardzo dużo osób zapisuje się na szkolenia w wybranym przez siebie terminie, ale w nich nie uczestniczy, zgłaszając się na kolejne spotkania.

W listopadzie ponad 1500 osób, wyraziło swoją wolę uczestnictwa w szkoleniach, ostatecznie jednak nie wzięło w nich udziału, nie dokonując wcześniej rezygnacji. Taka duża liczba nieodwołanych
nieobecności na szkoleniach powoduje: dla Państwa blokowanie miejsc i wydłużanie czasu na możliwość skorzystania ze szkolenia, a dla Stowarzyszenia generuje koszty związane z tworzeniem
dodatkowych grup szkoleniowych i koszty związane z usługą gastronomiczną przy spotkaniach stacjonarnych.


W związku z tym od 1 stycznia 2024 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o wprowadzeniu systemu do sprawdzania obecności na szkoleniach według poniższych zasad:

  • W szkoleniach on-line obecność będzie weryfikowana na podstawie adresu e-mail zgłoszonego uczestnika i jego zalogowaniu na szkolenie. Adres e-mail zgłoszonej osoby musi być taki sam jak adres logowania. W przypadku gdy adresy będą różne system uzna to za nieobecność.

  • W szkoleniach stacjonarnych obecność będzie weryfikowana na podstawie podpisu na liścieobecności.

  • Po pierwszej nieodwołanej nieobecności przy nazwisku pracownika pojawi się "żółta kartka" i będzieona widoczna przez rok.

  • Przy kolejnej nieodwołanej nieobecności przy nazwisku pracownika pojawi się "czerwona kartka",która zablokuje możliwość zapisu na szkolenie przez 90 dni.

  • Rezygnacji ze szkolenia będzie można dokonać najpóźniej do 3 dni przed datą wydarzenia na platformiee-wokiss, w zakładce "szkolenia/rezygnacja z udziału w szkoleniu".

Informujemy również, że na platformie ewokiss, pojawiła się nowa funkcjonalność.

Przy zgłoszonym uczestniku, w zakładce "MOJE SZKOLENIA" na dzień przed datą szkolenia dostępny będzie link do spotkania.

Osoby, do których nie dotrze e-mail z linkiem do szkolenia, a mają dostęp do platformy ewokiss.pl, będą mogły bezpośrednio go pobrać ze strony.

Link może być również skopiowany przez Lidera danej jednostki i przesłany zgłoszonemu pracownikowi. Mamy nadzieję, że wprowadzone przez nas zmiany spotkają się z Państwa zrozumieniem
i przychylnością. Liczymy na to, że pozwolą one na sprawniejsze działanie przy planowaniu, organizacji i uczestnictwie w szkoleniach.

    Pełna treść informacji - Pobierz plik format PDF.

 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS