Mapa serwisu

Reminiscencje po XXIX Klubie Informatyka Samorządowego.

XXIX spotkanie wielkopolskich informatyków samorządowych tym razem odbyło się w hotelu DELICJUSZ w Trzebawiu. Spotkania klubowe są sprawdzonym forum wymiany informacji na temat rozwiązań informatycznych dedykowanych administracji samorządowej a także służą do przekazywania informacji o realizowanych przedsięwzięciach zarówno ogólnopolskich jak i regionalnych.

Zagadnieniem, które wzbudziło największe zainteresowanie była prezentacja Planu Działań Ministra Cyfryzacji oraz inicjatywy Linia Współpracy 2016, będącej próbą włączenia szerokiego kręgu osób reprezentujących administracje samorządową i rządową do opiniowania realizowanych projektów informatycznych oraz zgłaszania propozycji rozwiązań problemów utrudniających funkcjonowanie administracji publicznej. Wywiązała się „dynamiczna” dyskusja zakończona zaproszeniem do współpracy i wyrażeniem woli uczestniczenia kilku informatyków samorządowych w pracach merytorycznych tego przedsięwzięcia. Ważny był dwugłos na temat inicjatyw Ministerstwa Cyfryzacji w wykonaniu p. Macieja Czajkowskiego, reprezentującego Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRziST oraz p. Mariusz Madejczyka, Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do współpracy z administracją rządową i samorządową.

Zaprezentowane zostały regionalne projekty informatyczne: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego, realizowany przez WOKiSS.

Tradycyjnie, doskonałym uzupełnieniem były prezentacje interesujących produktów /rozwiązań  informatycznych, dedykowanych jst, w tym:

 • Usługi wirtualizacji dla sektora publicznego na przykładzie Data Center INEA
 • e-usługi w zakresie informacji przestrzennej w technologii eGmina
 • Jak oszczędnie i bezpiecznie zarządzać dokumentami i informacjami?
 • Bezpieczeństwo środowiska wydruku oraz integracja skanowania dokumentów do systemów dziedzinowych
 • Portal Komunikacji Online, Urząd - mieszkaniec/podatnik, e-usługi na V poziomie dojrzałości
 • Kompleksowe bezpieczeństwo IT w urzędzie
 • Budżetowe rozwiązanie z innej Planet-y. Kompleksowe rozwiązanie sieciowe od dostępu, aż po styk z Internetem
 • e-Usługi w chmurze – praktyczne wykorzystanie rozwiązań informatycznych dla administracji samorządowej i mieszkańców
 • Bezpieczeństwo danych wrażliwych na urządzeniach mobilnych w świetle norm i regulacji
 • Zintegrowany system produkcji dokumentów chroniący dane osobowe w JST
 • Wykorzystanie usług w chmurze obliczeniowej w sektorze publicznym. Próba odpowiedzi na pytanie, kiedy i w jaki sposób bezpiecznie przenosić usługi do chmury obliczeniowej?

 
 Marek Bigosiński

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS