Mapa serwisu

Dostawa systemów dziedzinowych- zmiana ogłoszenia

Dostawy w zakresie zadania nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. W ramach części Zamawiający oczekuje dostarczenia oprogramowania dziedzinowego zgodnego z wymaganiami określonymi w załączniku do SIWZ w ilości 11 szt. Oprogramowanie wraz z licencją oraz poświadczeniem objęcia oprogramowania dwuletnią opieką autorską należy dostarczyć, zainstalować oraz przygotować do pracy w następujących Urzędach Gmin: Chodzież, Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Lubasz, Łobżenica, Skoki, Czempiń, Kostrzyn, Luboń, Mosina, Opalenica, Stęszew. Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji tymczasowych w okresie maksymalnie 25 dni od dnia udzielenia zamówienia, z zastrzeżeniem, że zostaną one wymienione na licencje docelowe maksymalnie do 60 dni od dnia udzielenia zamówienia W zakresie zadania nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. W ramach części Zamawiający oczekuje dostarczenia oprogramowania dziedzinowego zgodnego z wymaganiami określonymi w załączniku do SIWZ w ilości 11 szt. Oprogramowanie wraz z licencją oraz poświadczeniem objęcia oprogramowania dwuletnią opieką autorską należy dostarczyć zainstalować oraz przygotować do pracy do następujących Urzędów Gmin: Śrem, Brudzew, Czerniejewo, Przykona, Słupca, Strzałkowo, Bojanowo, Jaraczewo, Miejska Górka, Ostrów Wielkopolski Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji tymczasowych w okresie maksymalnie 30 dni od dnia udzielenia zamówienia, z zastrzeżeniem, że zostaną one wymienione na licencje docelowe maksymalnie do 60 dni od dnia udzielenia zamówienia. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'. Wykonawca może złożyć ofertę na 2 części. Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie na 2 części. Zamawiający przewiduje konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu / projektu: "Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski - nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego" (POWR.02.18.00.00-0001/16)

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Pobierz plik format PDF (74KB).

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT
Pobierz plik format PDF (45KB).Link do BZP po zmianach


OGŁOSZENIE O ZMIANIE
Pobierz plik format PDF (50KB).

Informacja o zmianie po zmianach:
Pobierz plik format ZIP (72KB).

OGŁOSZENIE
Pobierz plik format PDF (70KB).

Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia:
Pobierz plik format ZIP (140KB).

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS