Mapa serwisu

Dostawa platformy komunikacyjnej 3/PZP/PK

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ogłasza przetarg nieograniczony nr 4/PZP/PK, na dostawę platformy komunikacyjnej w ramach projektu

Cyfrowy rozwój samorządów - nowe obszary świadczenia e-usług w 14 gminach województwa wielkopolskiego nr POWR.02.18.00-00-0030/17,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły zamówienia w linkach poniżej

 

 

Link do BZP

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Pobierz plik format PDF (120KB).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Pobierz plik format PDF (139KB).

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Pobierz plik format PDF (76KB).

OGŁOSZENIE
Pobierz plik format PDF (220KB).

Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia:
Pobierz plik format ZIP (1.53MB).

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS