Mapa serwisu

Unieważnienie - Dostawa komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. W ramach części Zamawiający oczekuje dostarczenia następującej ilości komputerów oraz urządzeń peryferyjnych: - 12 szt. komputerów o specyfikacji zgodnej z punktem 1 OPZ - 12 szt. monitorów o specyfikacji zgodnej z punktem 2 OPZ - 6 szt. Zewnętrznych Dysk USB o specyfikacji zgodnej z punktem 3 OPZ - 6 szt. Drukarek laserowych o specyfikacji zgodnej z punktem 4 OPZ - 6 szt. oprogramowania biurowego o specyfikacji zgodnej z punktem 5 OPZ Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w ilości 2 szt. komputerów, monitorów i 1 szt. pozostałego sprzętu do następujących Urzędów Gmin: Chodzież, Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Lubasz, Łobżenica, Skoki. W terminie po upływie 12 miesięcy od momentu dostawy Zamawiający oczekuje przeprowadzenia inwentaryzacji dostarczonego sprzętu oraz opracowania protokołu potwierdzający tożsamość sprzętu z dostarczonym w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). W zakresie zadania nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. W ramach części Zamawiający oczekuje dostarczenia następującej ilości komputerów oraz urządzeń peryferyjnych: - 14 szt. komputerów o specyfikacji zgodnej z punktem 1 OPZ - 14 szt. monitorów o specyfikacji zgodnej z punktem 2 OPZ - 7 szt. Zewnętrznych Dysk USB o specyfikacji zgodnej z punktem 3 OPZ - 7 szt. Drukarek laserowych o specyfikacji zgodnej z punktem 4 OPZ - 7 szt. oprogramowania biurowego o specyfikacji zgodnej z punktem 5 OPZ W terminie po upływie 12 miesięcy od momentu dostawy Zamawiający oczekuje przeprowadzenia inwentaryzacji dostarczonego sprzętu oraz opracowania protokołu potwierdzający tożsamość sprzętu z dostarczonym w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w ilości 2 szt. komputerów, monitorów i 1 szt. pozostałego sprzętu do następujących Urzędów Gmin: Czempiń, Kostrzyn, Luboń, Mosina, Opalenica, Stęszew, Śrem. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). W zakresie zadania nr 3: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. W ramach części Zamawiający oczekuje dostarczenia następującej ilości komputerów oraz urządzeń peryferyjnych: - 10 szt. komputerów o specyfikacji zgodnej z punktem 1 OPZ - 10 szt. monitorów o specyfikacji zgodnej z punktem 2 OPZ - 5 szt. Zewnętrznych Dysk USB o specyfikacji zgodnej z punktem 3 OPZ - 5 szt. Drukarek laserowych o specyfikacji zgodnej z punktem 4 OPZ - 5 szt. oprogramowania biurowego o specyfikacji zgodnej z punktem 5 OPZ W terminie po upływie 12 miesięcy od momentu dostawy Zamawiający oczekuje przeprowadzenia inwentaryzacji dostarczonego sprzętu oraz opracowania protokołu potwierdzający tożsamość sprzętu z dostarczonym w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w ilości 2 szt. komputerów, monitorów i 1 szt. pozostałego sprzętu do następujących Urzędów Gmin: Brudzew, Przykona, Słupca, Strzałkowo, Czerniejewo. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). W zakresie zadania nr 4: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. W ramach części Zamawiający oczekuje dostarczenia następującej ilości komputerów oraz urządzeń peryferyjnych: - 8 szt. komputerów o specyfikacji zgodnej z punktem 1 OPZ - 8 szt. monitorów o specyfikacji zgodnej z punktem 2 OPZ - 4 szt. Zewnętrznych Dysk USB o specyfikacji zgodnej z punktem 3 OPZ - 4 szt. Drukarek laserowych o specyfikacji zgodnej z punktem 4 OPZ - 4 szt. oprogramowania biurowego o specyfikacji zgodnej z punktem 5 OPZ W terminie po upływie 12 miesięcy od momentu dostawy Zamawiający oczekuje przeprowadzenia inwentaryzacji dostarczonego sprzętu oraz opracowania protokołu potwierdzający tożsamość sprzętu z dostarczonym w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w ilości 2 szt. komputerów, monitorów i 1 szt. pozostałego sprzętu do następujących Urzędów Gmin: Bojanowo, Jaraczewo, Miejska Górka, Ostrów Wielkopolski. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'. Wykonawca może złożyć ofertę na 4 części. Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie na 4 części. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył oferty w większej niż maksymalna liczba części według następujących zasad: Zamawiający przewiduje konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu / projektu: "Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski-nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego"

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Pobierz plik format PDF (52KB).

INFORMACJA O PONOWNYM WYNIKU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Pobierz plik format PDF (63KB).

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Pobierz plik format PDF (60KB).

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT
Pobierz plik format PDF (48KB).

Link do BZP

OGŁOSZENIE
Pobierz plik format PDF (124KB).

Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia:
Pobierz plik format ZIP (371KB).

Odpowiedzi dot. przedmiotu zamówienia:
Pobierz plik 1 format PDF (63KB).

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS