Mapa serwisu

KIM JESTEŚMY

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) powstało w czerwcu 1990r. 
Jest najstarszym oraz największym stowarzyszeniem samorządów w Polsce. Aktualnie zrzesza 276 jednostek lokalnych:
246 gmin z terenu województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego
oraz 30 wielkopolskich powiatów
.

Obszar działania WOKiSS: Mapa (pdf 600kB)

Celem Stowarzyszenia jest:
Wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu efektywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, w szczególności poprzez:

 1. Działania edukacyjno-doradcze oraz informacyjno-wydawnicze skierowane do działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego osób, takich jak:
  1. osoby piastujące funkcje w organach jednostek samorządu terytorialnego,
  2. osoby piastujące funkcje w organach jednostek pomocniczych gmin,
  3. osoby zatrudnione w administracji samorządowej.
 2. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi zarządzania.
 3. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie.

Działalność merytoryczna Stowarzyszenia prowadzona jest w ramach czterech działów, zwanych Programami:

 1. Edukacja Samorządowa (EDU),
 2. Doradztwo Prawne (LEX),
 3. Informatyzacja Administracji Samorządowej+ (PIAS+),
 4. Centrum Wspólpracy i Rozwoju (CWR).

W ramach wymienionych programów WOKiSS świadczy usługi wyłącznie dla członków Stowarzyszenia, w zdecydowanej większości w ramach składek członkowskich bez obowiązku ponoszenia dodatkowych opłat.

Podstawowe zasady działania WOKiSS:

 1. Równe prawa wszystkich członów niezależnie od ich wielkości, wysokości płaconych składek i stażu członkowskiego.
 2. Nieograniczony dostęp członków do usług oferowanych w ramach programów.
 3. Masowy i powszechny charakter podejmowanych działań.
 4. Wysoka jakość proponowanych świadczeń, przy zachowaniu możliwie najniższych kosztów ich realizacji.

Realizacji statutowych działań Stowarzyszenia służy Ośrodek Szkoleniowy, który pełni także rolę biura Stowarzyszenia, funkcjonujący pod nazwą Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego (WOKST).

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS