Mapa serwisu

Służba przygotowawcza

Długotrwały cykl szkoleniowy dla pracowników samorządu terytorialnego pn. Służba przygotowawcza urzędników samorządowych. Ustawa obliguje osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym do odbycia służby przygotowawczej w okresie do 6 miesięcy od zatrudniania. Trwająca nie dłużej niż 3 miesiące służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do wykonywania obowiązków służbowych.

 Zasady służby przygotowawczej:

 • Kurs ma charakter teoretyczny i obejmuje osiem zagadnień tematycznych:
 1. Ustrój samorządu terytorialnego,
 2. Status prawny pracowników samorządowych,
 3. Praktyczne stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego,
 4. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych; dostęp do informacji publicznej,
 5. Praktyczne stosowanie instrukcji kancelaryjnej,
 6. Zamówienia publiczne,
 7. Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych oraz zasady poprawności językowe,
 8. Zasady obsługi klienta
 • Wykładowcami są specjaliści, praktycy współpracujący z WOKISS.
 • Czas trwania jednego kursu: 8 seminariów po 6 godzin lekcyjnych (45 min.).
 • Liczba uczestników jednego kursu : 25-30 osób.
 • Wykłady w ramach kursu odbywają się w stałych punktach szkoleniowych WOKISS: Poznań, Leszno, Piła, Konin, Ostrów Wielkopolski, Międzyrzecz – odpowiednio dla jednostek z danego terenu. W przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych wśród jednostek przypisanych do punktu szkoleniowego – zajęcia odbywają się w Poznaniu.
 • Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe z każdego bloku tematycznego.
 • Po zakończeniu szkoleń słuchacz zobligowany jest do wypełnienia testu sprawdzającego składającego się z 80 pytań po 10 z każdego bloku tematycznego. Zaliczenie testu jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w kursie w zakresie Służby przygotowawczej urzędników samorządowych.
 • Kurs nie jest finansowany ze składek członkowskich uiszczanych przez członków Stowarzyszenia.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS