Mapa serwisu

Odznaki honorowe za Zasługi dla województwa wielkopolskiego.

W przypadający 27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego, podczas II Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 25 reprezentantów gmin i powiatów.w tym sekretarzy, skarbników i przewodniczących rad, uroczyście otrzymało z rąk marszałka Marka Woźniaka oraz przewodniczącej Sejmiku Tatiany Sokołowskiej odznaki honorowe za Zasługi dla województwa wielkopolskiego
Z inicjatywą uhonorowania zasłużonych ludzi samorządu po raz kolejny wyszedł Zarząd Stowarzyszenia WOKiSS. który z okazji zakończenia VIII kadencji samorządu gminnego oraz VI kadencji samorządu powiatowego, wystąpił z wnioskiem do  Marszałka Województwa Wielkopolskiego o uhonorowanie osób, które wniosły duży wkład w budowanie i rozwój samorządności w naszym regionie, wyróżniających się wieloletnim stażem pracy w administracji samorządowej. Tym razem docenieni zostali  sekretarze, skarbnicy i przewodniczący rad, którzy funkcje te nieprzerwanie pełnią z ogromnym zaangażowaniem od ponad 25 lat w wielkopolskich samorządach lokalnych należących do Stowarzyszenia.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS