Szanowni Państwo,


Stowarzyszenie WOKISS, w ramach programu Centrum Informacji Samorządowej prowadzi szereg przedsięwzięć związanych z usprawnianiem funkcjonowania administracji samorządowej z wykorzystaniem najnowszych technologii a to wpisuje się w szeroko pojęte działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym Regionie.

Od kilku lat, wspólnie z firmą UNIZETO TECHNOLOGIES, proponujemy rozwiązania związane z obsługą dokumentu elektronicznego i podpisem elektronicznym tj. z powszechnym użytkowaniem infrastruktury klucza publicznego (PKI).

Z drugiej strony – istnieje kilka obszarów, w których samorządy mogą (docelowe – będą zobowiązane) przesyłać dokumenty elektroniczne, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do różnych podmiotów publicznych. Wspomnieć należy choćby o:

  1. Rozporządzeniu o e-fakturach, pracach nad e-deklaracjami podatkowymi, wprowadzeniu e-sprawozdawczości finansowej z wykorzystaniem systemu BeSTi@ (RIO, MF) – nowy, elektroniczny tryb pracy służb finansowych,
  2. Ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, która umożliwia przekazywanie aktów prawa miejscowego służbom prawnym Wojewody,
  3. Realizacji sprawozdawczości do ZUS – system PŁATNIK jest użytkowany z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  4. O potrzebie podpisywania dokumentów elektronicznych przez władze samorządowe,
  5. Przesyłaniu dokumentów, np wniosków grantowych do ministerstw,
  6. Przekazywaniu wyników wyborów parlamentarnych, samorządowych.

Powyższe regulacje powodują, że władze samorządowe (wójt, burmistrz, prezydent, starosta, sekretarz), służby finansowe (skarbnik, pracownicy wydziału finansów, służby kadrowe), przewodniczący rady, kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby będą musiały dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Od kilku lat wspieramy gminy i powiaty z naszego Regionu przy wdrażaniu elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), znaczna część samorządów zakupiła zestawy do składania podpisu elektronicznego za naszym pośrednictwem.

Dla usprawnienia wdrożenia podpisu elektronicznego przez tych, którzy jeszcze tego nie zrobili lub dostrzegli potrzebę rozszerzenia liczby jego użytkowników uruchamiamy kolejną „ścieżkę”, która, jak sądzę, znakomicie ułatwi proces jego nabycia.

Innym ważnym, proponowanym przez WOKiSS ułatwieniem przejścia przez procedurę pozyskania podpisu elektronicznego jest uruchomienie autoryzowanego Punktu Potwierdzania Tożsamości, do którego zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

W przypadku problemów - chętnie odpowiemy na wszelkie pytania czy wątpliwości a także pomożemy Państwu przy przeszkoleniu pracowników.

 

Nasz kod partnerski: PP/171/000

 

By zapoczątkować procedurę zakupu – kliknij na ikonkę