Mapa serwisu

Współpraca z zagranicą

Centrum Współpracy Europejskiej prowadzi współpracę międzynarodową WOKiSS oraz wszelkie działania o charakterze edukacyjnym realizowane z udziałem samorzadów, instytucji i organizacji z zagranicy.

W szczególności są to zadania nakierowane na wymianę dobrych praktyk pomiędzy samorządami, w zakresie zarządzania publicznego i efektywnego świadczenia usług dla mieszkańców.

  1. Zagraniczne wyjazdy szkoleniowe dla przedstawicieli gmin członkowskich WOKiSS, w tym:
    1. wyjazdy stażowe - przyjmujące formę krótkich (2-3 dniowych) wyjazdów, dedykowane jednemu tematowi.
    2. wyjazdy studyjne - trwające około tygodnia, poświęcone prezentacji róznorodnych zagadnień.
  2. Wizyty studyjne dla przedstawicieli zagranicznych samorządów w Wielkopolsce, których czas trwania i temetyka ustalana jest indywidualnie.

Udział pracowników samorządowych w zagranicznych wyjazdach szkoleniowych wiąże się z poniesieniem przez jednostkę delegującą dodatkowej opłaty za każdego uczestnika. Zasady uczestnictwa określane są indywidualnie dla każdego z wyjazdów
i szczegółowo prezentowane w zaproszeniach wysyłanych do członków WOKiSS.

W powiązaniu z zagranicznymi wyjazdami szkoleniowymi i wizytami studyjnymi samorządowców z zagranicy w Wielkopolsce,
Centrum Współpracy Europejskiej prowadzi działania wspierające nawiązywanie współpracy międzynarodowej przez gminy
i powiaty oraz realizuje projekty aktywizujące wspólpracę partnerską.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS