Mapa serwisu

Dotacje - Serwis Informacyjny

"Dotacje - Serwis Informacyjny" to usługa doradcza realizowana poprzez publikację pod tym samym tytułem.
Jej zasadniczym celem jest systematyczne przekazywanie samorządom szczegółowych danych o dostępnych środkach pomocowych oraz bieżących konkursach, w ramach których można pozyskać dotację na realizację planowanych działań.

Publikacja zawiera:

  1. Informacje o aktualnych terminach konkursów w zakresie tzw. „projektów twardych” (inwestycyjnych) i „projektów miękkich” (szkolenia, staże, warsztaty, itp.).
  2. Informacje o zmianach w treści dokumentów, dotyczących możliwości korzystania z unijnych środków pomocowych przez wielkopolskie samorządy - takich jak programy operacyjne i ich uszczegółowienia
    oraz rozporządzenia i wytyczne.

Korzystanie z publikacji jest odpłatne, w oparciu o odrębną umowę. Serwis dostarczany jest abonentom wyłacznie drogą internetową, na adres wskazany w umowie, do 5 dnia każdego miesiąca. 
W przypadku, gdy informacja o konkursie pojawi się już po wysłaniu serwisu w danym miesiącu, a termin wysłania kolejnego będzie dłuższy niż 14 dni, w trybie natychmiastowym zostanie przesłana odbiorcom informacja uzupełniająca.

Samorządy, które chcą zostać odbiorcami usługi prosimy o kontakt w celu przygotowania umowy.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Hetmańczyk - Inspektor
tel. 61 8475422 wew. 42, agnieszka.hetmanczyk@ wokiss.pl

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS