Mapa serwisu

Uwaga! Zmiany w zespole radców prawnych WOKiSS.

Uprzejmie informujemy o zmianach, które nastąpią z dniem 1 sierpnia w zespole radców prawnych WOKiSS:

  1. Pełnienie dyżurów prawnych kończy mec. Kamil Sokołowski.
    Zainteresowanych poradami z zakresu prawa pracy zapraszamy do kontaktu
    z adw. Ronaldem Sypniewskim dyżurującym we wtorki i czwartki w godz. 8:30
    do 13:45.

  2. Do zespołu dołączy dwóch nowych ekspertów:

Pan Roman Lorens - prowadzić będzie porady dotyczące prawa oświatowego,
m. in. z zakresu:
- nadzoru pedagogicznego nad szkołą i placówką,
- organizacji i zarządzania szkołą i placówką,
- ustawy Prawo oświatowe i Karty Nauczyciela

Dyżury będą odbywały się w formie zdalnej w środy od godziny 9:00 do godziny 13:00 pod numerem telefonu: 795 839 951.

Pan prof. Rafał Szczepaniak będzie udzielał porad prawnych od 1 września b.r.
z zakresu:
- dostępu do informacji publicznej i RODO,
- Kodeksu postępowania administracyjnego,
- ustroju samorządu terytorialnego,
- odpowiedzialności odszkodowawczej jst.,
- stosowania prawa cywilnego w gospodarce komunalnej,
- spółek cywilnych.

Dyżury będą odbywały się w piątki od godziny 11:00 do godziny 15:00 
pod nr telefonu 61 847 54 22.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS