Mapa serwisu

Zespół

Zespół Centrum Współpracy Europejskiej tworzą:

1. Agnieszka Mendelewska - Kierownik Centrum Współpracy Europejskiej

tel. 61 8475422 wew. 41, agnieszka.mendelewska@ wokiss.pl

2. Agnieszka Hetmańczyk - Inspektor

tel. 61 8475422 wew. 42, agnieszka.hetmanczyk@ wokiss.pl

 

Dla realizacji swoich zadań Centrum Współpracy Europejskiej ściśle wspópracuje z szerokim gronem wykładowców
i konsultantów zewnętrznych, ze szczególnym uwzględniem krajowych i regionalnych specjalistów w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, funduszy strukturalnych i dotacji krajowych oraz współpracy międzynarodowej samorządów.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS