Mapa serwisu

Szkolenia

Centrum Współpracy Europejskiej organizuje seminaria temetycznie związane z:

  1. Pozyskiwaniem przez samorządy środków z funduszy strukturalnych i dotacji krajowych.
  2. Zarządzaniem projektami.
  3. Zarządzaniem strategicznym i finansowym.

 Proces organizacji szkoleń przez CWE jest toższamy z zasadami obowiązującymi w programie Edukacja Samorządowa:

  1. Zaproszenie do udziału w konkretnym szkoleniu wraz z formularzem zgłoszenia przesyłane jest do samorządów członkowskich za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni przed ustaloną datą szkolenia.
  2. Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie przedstawiciele samorządów stowarzyszonych w WOKiSS.
  3. Udział w szkoleniach jest nieodpłatny – realizowane są w ramach składki członkowskiej wnoszonej przez gminy i powiaty do Stowarzyszenia.

 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Hetmańczyk - Inspektor

tel. 61 8475422 wew. 42, agnieszka.hetmanczyk@ wokiss.pl

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS