Mapa serwisu

Program Centrum Współpracy Europejskiej

Centrum Współpracy Europejskiej realizuje zadania o charakterze edukacyjno - doradczym,  w obszarach temetycznie związanych z funduszami europejskimi oraz wsparciem współpracy międzynarodowej samorządów.

Działalność edukacyjna realizowana jest najczęściej w formie seminariów oraz zagranicznych wyjazdów stażowych i studyjnychDoradztwo opiera się przede wszystkim na comiesięcznie aktualizowanej publikacji "Dotacje - Serwis Informacyjny". Natomiast wspieranie współpracy międzynarodowej gmin i powiatów polega na kontaktowaniu samorzadów zagranicznych poszukujących partnerów do współpracy bilateralnej z samorządmi członkowskimi WOKiSS oraz realizacji projektów aktywizujących wspólpracę partnerską.

Ponadto Centrum Współpracy Europejskiej odpowiedzialne jest za prowadzenie współpracy międzynarodowej WOKiSS, w tym organizowanie szkoleniowych wizyt studyjnych dla przedstawicieli zagranicznych samorządów w Wielkopolsce.

Zadaniem Centrum jest również przygotowywanie wniosków o dotacje zewnętrzne na sfinansowanie nowych przedwięwzięć WOKiSS, a także wdrażanie wybranych projektów, które otrzymały zewnętrzne wsparcie finansowe.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS