Mapa serwisu

WŁADZE

WALNE ZGROMADZENIE
Najistotniejsze decyzje Stowarzyszenia podejmowane są corocznie przez Walne Zgromadzenie, składające się z reprezentantów członkowskich gmin i powiatów

RADA WOKiSS
Kierunki działalności Stowarzyszenia wyznacza RADA, w składzie:

 1. Mirosław Broniszewski - Przewodniczący Rady, Wójt Gminy Przykona
 2. Julian Mazurek - Wiceprzewodniczący Rady, Starosta Międzychodzki
 3. Brunon Wolski - Wiceprzewodniczący Rady, Wójt Gminy Kaczory
 4. Barbara Jaskuła - Sekretarz Rady, Sekretarz Gminy Kostrzyn
 5. Waldemar Górczyński - Członek Rady, Wójt Gminy Pszczew
 6. Maciej Dziamski - Członek Rady, Sekretarz Miasta Leszna
 7. Dariusz Strugała - Członek Rady, Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo
 8. Grzegorz Wojtera - Członek Rady, Wójt Gminy Suchy Las

ZARZĄD WOKiSS
Kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz to kompetencja Zarządu, który działa w składzie:

 1. Maciej Kozik - Prezes
 2. Agnieszka Mendelewska - Zastępca Prezesa
 3. Ryszarda Talarek - Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA
Nadzór nad działalnością merytoryczną i finansową Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna, w składzie:

 1. Irena Czajka - Przewodnicząca, Skarbnik Gminy Kłecko
 2. Przemysław Majchrzak - Członek Komisji, Wójt Gminy Wągrowiec
 3. Jarosław PietrzakCzłonek Komisji, Burmistrz Gminy Dobrzyca

KIEROWNICTWO WOKST
Bieżącą pracą Ośrodka Szkoleniowego kierują:

 1. Maciej Kozik - Dyrektor
 2. Agnieszka Mendelewska - Zastępca Dyrektora

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS