Mapa serwisu

KLUBY

Dla wybranych grup zawodowych gmin i powiatów organizowane są szkolenia w ramach  klubów zawodowych.

Spotkania klubów są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń zawodowych oraz pogłębienia wiedzy z zakresu aktualnej problematyki samorządowej.

Ponadto służą także integracji środowiska samorządowego Wielkopolski.

Przy Stowarzyszeniu WOKiSS zostały powołane kluby:

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS