Mapa serwisu

Projekt Cyfrowe Samorządy

We wrześniu 2016 roku rozpoczęto wdrażanie projektu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia
e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego” (POWR.02.018.00-00-0001/16), który będzie realizowany przy wsparciu
finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, II oś priorytetowa
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. 

Partnerem wiodącym projektu jest stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, a partnerami
i odbiorcami działań 22 wielkopolskie gminy:

1.Bojanowo 7.Jaraczewo 13.Miejska Górka 18.Skoki
2.Brudzew 8.Kostrzyn 14.Mosina 19.Słupca
3.Chodzież 9.Krzyż Wlkp. 15.Opalenica 20.Stęszew
4.Czerniejewo 10.Lubasz 16.Ostrów Wlkp. 21.Strzałkowo
5.Czempiń 10.Luboń 17.Przykona 22.Śrem
6.Drawsko 12.Łobżenica
 

Celem projektu jest usprawnienie obsługi klientów w 22 samorządach partnerskich poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych w obszarze podatków, opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, a także podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w zakresie profesjonalnej obsługi klientów jst.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie w każdej gminie partnerskiej nowego narzędzia internetowego do obsługi mieszkańców
i przedsiębiorców. Narzędzia, które umożliwi podatnikom uzyskanie dostępu do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzenie dokonanych płatności i aktualnego stanu zobowiązań, dokonywanie płatności online, jak również składanie różnych pism i wniosków do urzędu.

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

  • skrócenie czasu potrzebnego na załatwienie spraw urzędowych,
  • udostępnienie różnych usług w jednym miejscu, 
  • możliwość załatwienia oraz sprawdzenia stanu sprawy w dowolnym miejscu i czasie przez Internet,
  • umożliwienie osobom niepełnosprawnym łatwego załatwienia sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie,
  • ograniczenie liczby dodatkowych dokumentów koniecznych przy realizacji sprawy urzędowej,
  • zmniejszenie obciążenia pracą urzędników,
  • możliwość korzystania z aktualnych danych dostępnych w bazach gminy,
  • podniesienie wiedzy przez pracowników samorządowych i nabycie przez nich praktycznych kompetencji związanych z obszarem nieruchomości, podatków, ICT, PZP, praktyczną wiedzę z zakresu PPP, obsługi klienta oraz równości szans i niedyskryminacji.

Zakończenie projektu nastąpi w kwietniu 2018 roku.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul Wawrzyniaka 37, 60-504 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS