Mapa serwisu

Projekt Cyfrowe Samorządy

W okresie od września 2016 roku do kwietnia 2018 roku na terenie województwa wielkopolskiego realizowany był projekt 
Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski - nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa
wielkopolskiego (POWR.02.018.00-00-0001/16).

Partnerem wiodącym projektu było stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
a partnerami i odbiorcami działań 22 wielkopolskie gminy: Bojanowo, Brudzew, Chodzież, Czerniejewo, Czempiń,
Drawsko, Jaraczewo, Kostrzyn, Krzyż Wielkopolski, Lubasz, Luboń, Łobżenica, Miejska Górka, Mosina, Opalenica,
Ostrów Wielkopolski, Przykona, Skoki, Słupca, Stęszew, Strzałkowo, Śrem.

Celem projektu było usprawnienie obsługi klientów, poprzez uruchomienie w gminach kompleksowych rozwiązań informatycznych
pozwalających na internetową obsługę mieszkańców i przedsiębiorców, w obszarach dotyczących podatków i nieruchomości.

W efekcie realizacji projektu każda z gmin partnerskich uruchomiła dwa dodatkowe systemy dziedzinowe usprawniające pracę
urzędu, uzyskała dwa komputery z niezbędnym osprzętem, a jej pracownicy uczestniczyli w 31 różnotematycznych szkoleniach
i warsztatach związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa i jakości pracy. Łącznie w szkoleniach organizowanych w trakcie
trwania projektu uczestniczyło 2 081 pracowników samorządowych.

Dodatkowo w każdym z samorządów przeprowadzono kompleksowy audyt stanu bezpieczeństwa informacji potwierdzający,
że dana gmina spełnia wymogi przewidziane prawem w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych wykorzystywanych
w systemach informatycznych.

Kluczowym elementem projektu było wdrożenie w każdej gminie systemu Platforma komunikacyjna. Umożliwia on podatnikom
m.in. uzyskanie dostępu do informacji o naliczonych podatkachi opłatach, sprawdzenie dokonanych płatności i aktualnego stanu
zobowiązań, dokonywanie płatności online, a także składanie do urzędu pism i wniosków przez Internet. 

Zgodnie z obowiązującym prawem samorządy już od kilku lat mają możliwość świadczenia usług publicznych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Jednakże w szerokim zakresie z możliwości tej nadal korzysta ograniczona liczba gmin i powiatów
w Polsce. Na podkreślenie zatem zasługuje fakt, że gminy uczestniczące w projekcie znajdują się w gronie samorządów
innowacyjnych i nowoczesnych, które starają się ułatwić obywatelom kontakt z administracją, przy zachowaniu pełnego
bezpieczeństwa i poufności realizowanych transakcji.

Przedsięwzięcie było realizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS