Mapa serwisu

WOKiSS objął swoim Patronatem II Kongres Zamówień Publicznych OnLine, który odbędzie się 16 kwietnia w godz. 09.00 - 16.00.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych objął swoim Patronatem II Kongres Zamówień Publicznych OnLine, który odbędzie się 16 kwietnia w godz. 09.00  - 16.00.

Organizacja wydarzenia przypada na szczególny moment, początku obowiązywania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ustawa, po długim okresie vacatio legis zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Nowa regulacja zastąpiła ustawę, która była wielokrotnie nowelizowana, straciła na swojej aktualności i spójności.

 Wobec obecnej ustawy formułowanych jest wiele oczekiwań, w tym środowiska biznesu, samorządu terytorialnego, prawniczego. Organizacje reprezentujące interesy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce aktywnie uczestniczyły w procesie konsultacji nowej regulacji.

 Samorząd terytorialny to jedna z najważniejszych grup zamawiających w Polsce zobowiązanych do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, stąd zależy nam na reprezentacji głosu Naszego środowiska w każdym miejscu, w którym mówi się na temat zamówień publicznych. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych. Celem Organizatora - Spółki Open Nexus jest popularyzacja wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych.

Zapraszamy wszystkich, którym tematyka zamówień publicznych nie jest obca. Do zobaczenia na Kongresie!

ZAPISZ SIĘ

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS