Mapa serwisu

Uwaga! Zmiany w funkcjonowaniu Biura Stowarzyszenia

Szanowni Państwo!

W związku z pandemią koronawirusa ogłoszoną na terenie naszego kraju oraz decyzją Rządu RP o zamknięciu wszystkich jednostek oświatowo-kulturalnych Zarząd WOKiSS przypomina, że do odwołania zawieszona zostaje działalność szkoleniowa WOKiSS.

Oznacza to, że nie odbywają się szkolenia stacjonarne jak również nie odbędzie się planowany w dniach 16-17 kwietnia Klub Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast i Starostów oraz nie odbędzie się planowany w dniach 23-24 kwietnia Klub Informatyka Samorządowego. Nie zostanie także uruchomiona kolejna edycja kursu Służba przygotowawcza dla urzędników samorządowych.

Jednocześnie przypominamy, że kwietniowy zjazd Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast i Starostów miał zostać połączony z Walnym Zgromadzeniem WOKiSS, co w zaistniałej sytuacji oznacza, że termin Walnego Zgromadzenia także jest anulowany.

Biuro Stowarzyszenia w Poznaniu od środy 25 marca będzie nieczynne, a pracownicy zostają przeniesieni w tryb pracy zdalnej.

W bieżących sprawach prosimy kontaktować się z się z prezesem Maciejem Kozikiem (tel. 601 759 077) lub zastępcą prezesa Agnieszką Mendelewską (tel.601 635 908, a.mendelewska@wokiss.pl). W sprawach finansowych prosimy kierować się do głównej księgowej Ryszardy Talarek (tel. 695 554 630), a w kwestii szkoleń prosimy kontaktować się kierownikiem działu edukacji Magdą Jankowską (tel. 693 011 611)

Pozostali pracownicy dostępni są do Państwa dyspozycji korespondencyjnie, na wskazane poniżej adresy mailowe:

 

Prawnicy Ośrodka udzielać będą porad prawnych zgodnie z obowiązującymi w grafiku terminami i godzinami wyłącznie telefonicznie pod następującymi numerami:

adw. Ronald Sypniewski        601 719 718       wt i czw 8.30 - 13.45
mec. Jacek Mańczak             606 409 285       pon i czw 8.00 - 15.00
mec. Irena Kubiak                601 387 333        czw 11.00 - 15.00
prof. Marek Szewczyk           602 381 521    czw 9.00 - 15.00
mec. Aleksandra Konieczna   727 936 190     śr 10.00 - 14.00
mec. Hanna Kmieciak           664 020 155      pon 10.00 14.00

dodatkowo w godzinach dyżuru skype:

      prof. Marek Szewczyk         skype:"marek.i.ewa.szewczyk"    czw 9.00 - 15.00

 

 

O wznowieniu działalności szkoleniowej i funkcjonowaniu biura WOKiSS zostaniecie Państwo poinformowani osobnym komunikatem.

 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS