Mapa serwisu

UWAGA!! Zmiana terminu przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego.


W dniu 15 maja w Dzienniku Ustaw ukazała się "Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związkuz rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2" (Dz.U. 2020 poz. 875). Znalazł się w niej artykuł dotyczący nowego terminu przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego.

"Art.15zzzzzz.Termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego określony w art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 30a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) i art. 34a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), przypadający w 2020 r., przedłuża się o 60 dni".

W związku z powyższym przypominamy o możliwości współpracy z WOKiSS,
w zakresie przygotowania raportu o stanie gminy/ raportu o stanie powiatu.


W celu omówienia szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt:
Agnieszka Mendelewska, tel. 601 635 908, cwr@wokiss.pl

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS