Mapa serwisu

Ogłoszenie o przetargu - przeprowadzenie audytu zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w gminach-uzpPostępowanie prowadzone jest w ramach projektu Cyfrowy rozwój samorządów - nowe obszary świadczenia e-usług w 14 gminach województwa wielkopolskiego nr POWR.02.18.00-00-0030/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły zamówienia w linkach poniżej

 

Link do BZPINFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Pobierz plik format PDF (133KB).INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Pobierz plik format PDF (163KB).OTWARCIE OFERT
Pobierz plik format PDF (175KB).PYTANIA DO PRZETARGU
Pobierz plik format PDF (570KB).OGŁOSZENIE
Pobierz plik format PDF (104KB).

Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia:
Pobierz plik format ZIP (610KB).

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS