Mapa serwisu

Ogłoszenie o przetargu - przeprowadzenie audytu zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w gminachPostępowanie prowadzone jest w ramach projektu Cyfrowy rozwój samorządów - nowe obszary świadczenia e-usług w 14 gminach województwa wielkopolskiego nr POWR.02.18.00-00-0030/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły zamówienia w linkach poniżej

 

Link do BZPINFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1 i 2
Pobierz plik format PDF (69KB).INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU DLA CZĘŚCI 3
Pobierz plik format PDF (156KB).INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DLA CZĘŚCI 1 i 2
Pobierz plik format PDF (165KB).INFORMACJA O OTWARCIU OFERT
Pobierz plik format PDF (164KB).Odpowiedzi na pytania
Pobierz plik format PDF (23KB).OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Pobierz plik format PDF (46KB).OGŁOSZENIE
Pobierz plik format PDF (114KB).

Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia:
Pobierz plik format ZIP (505KB).


Załączniki i odpowiedzi edytowalne :
Pobierz plik format ZIP (40KB).

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS